top of page
Szukaj

Rola menedżera w dbaniu o zdrowie psychiczne pracowników

Zdrowie psychiczne wpływa na to, jak myślimy, czujemy się i wchodzimy w interakcje z otaczającym nas światem. Dlatego też zdrowie psychiczne pracowników powinno być priorytetem w każdym miejscu pracy. Niestety, nie zawsze tak jest, a rola menedżerów w przyczynianiu się do złego stanu zdrowia psychicznego nie może być ignorowana.


Workforce Institute at UKG Survey (2022) ujawnia, że menedżerowie mają równie duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, co ich małżonkowie (co potwierdza 69% pracowników), a mniejszy niż ich lekarz (51%) czy nawet terapeuta (41%).Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zdrowia psychicznego pracowników w miejscu pracy. Są oni odpowiedzialni za tworzenie pozytywnego środowiska pracy i ustalanie oczekiwań, które są zarówno rozsądne, jak i osiągalne. Jednak według ankiety UKG około 38% pracowników stwierdziło, że rzadko lub nigdy nie komunikuje się ze swoim przełożonym na temat stresu związanego z pracą. Powodem tego może być to, że niektórzy uważają, że ich przełożony nie dba o to (16%) lub jest zbyt zajęty (13%), podczas gdy inni uważają, że powinni radzić sobie z tym samodzielnie (20%).


Dlaczego więc pojawiają się takie problemy? Menedżerowie mają często nierealistyczne oczekiwania, ignorują obawy pracowników, brakuje im umiejętności w komunikacji lub nie wiedzą jak zapewniać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na sposób postrzegania zdrowia psychicznego pracownika i zarządzania nim.


Kluczowe jest, aby menedżerowie podejmowali działania wspierające w celu zapewnienia zdrowia psychicznego pracowników. Tworzenie pozytywnego środowiska pracy, promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zachęcanie do otwartej komunikacji, zapewnianie zasobów i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz opracowywanie rozsądnych oczekiwań to tylko kilka sposobów, w jakie menedżerowie mogą wywrzeć pozytywny wpływ.


Nadając priorytet zdrowiu psychicznemu pracowników, menedżerowie mogą stworzyć kulturę miejsca pracy, w której pracownicy czują się doceniani, wspierani i zmotywowani. Jest to korzystne nie tylko dla pracowników, ale także dla całej organizacji.

Oznaki problemów ze zdrowiem psychicznym pracowników


Jako menedżer ważne jest, aby rozpoznać oznaki złego stanu zdrowia psychicznego pracowników, zanim dojdzie do ich eskalacji. Jedną z najbardziej widocznych oznak jest wzrost absencji. Chociaż pracownicy mogą korzystać z dni chorobowych, aby poradzić sobie z problemami osobistymi, nadmierna liczba nieobecności może wskazywać na poważniejszy problem. Inną oznaką jest spadek produktywności, ponieważ pracownicy mogą mieć trudności z koncentracją na pracy z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym.


Zmiany nastroju mogą również wskazywać, że pracownik doświadcza złego stanu zdrowia psychicznego, w tym drażliwości, lęku i depresji. Inne zmiany behawioralne, takie jak zmiana wzorca pracy, izolacja i agresja również mogą być objawami.


Łatwo jest odrzucić te zmiany jako niezwiązane z pracą, ale jako menedżer ważne jest, aby wyrazić zaniepokojenie i wsparcie. Wczesna interwencja i wsparcie mogą znacznie poprawić zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie pracownika.


Przyczyny problemów ze zdrowiem psychicznym pracowników spowodowane przez menedżerów

Zdrowie psychiczne pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego miejsca pracy, a menedżerowie odgrywają znaczącą rolę w jego utrzymaniu. Jednak różne przyczyny mogą prowadzić do słabego zdrowia psychicznego. Nierealistyczne oczekiwania, ignorancja wobec obaw pracowników, brak komunikacji i brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym... Wszystko to spowodowane przez menedżerów.


Nierealistyczne oczekiwania często powodują nadmierną presję na pracowników, co skutkuje zwiększonym poziomem stresu i niepokoju. Konieczne jest wyznaczanie osiągalnych celów. Menedżerowie powinni upewnić się, że są one realistyczne. Ignorowanie obaw pracowników może sprawić, że poczują się oni nieważni i niedoceniani, co prowadzi do spadku morale. Menedżerowie powinni aktywnie słuchać i odpowiadać na obawy pracowników, aby utrzymać zdrowe środowisko pracy.


Dobra komunikacja jest niezbędna w każdej relacji, w tym między menedżerami a pracownikami. Słaba komunikacja może powodować nieporozumienia, prowadząc do niezdrowego środowiska pracy. Menedżerowie powinni traktować komunikację priorytetowo i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, zmniejszając ryzyko nieporozumień.


Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne pracownika. Kiedy pracownicy czują się przepracowani, mogą być zestresowani, niespokojni i sfrustrowani. Menedżerowie powinni zachęcać do zachowania pozytywnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zapewniając wsparcie dla działań poza pracą, takich jak wydarzenia rodzinne i hobby.


Menedżerowie powinni mieć na uwadze wszystkie te czynniki i pracować nad stworzeniem zdrowego środowiska pracy, w którym priorytetem jest zdrowie psychiczne pracowników. Ważne jest, aby pamiętać, że zdrowe środowisko pracy przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale także całej firmie, zwiększając produktywność i zmniejszając absencję oraz wysokie wskaźniki rotacji.


Skutki złego stanu zdrowia psychicznego w miejscu pracy


Nie jest tajemnicą, że zły stan zdrowia psychicznego może mieć negatywne konsekwencje dla pracowników. Ale czy wiesz, że może mieć również znaczący wpływ na całe miejsce pracy? Po pierwsze, jest to kwestia zmniejszonej produktywności.


Kiedy pracownicy zmagają się ze swoim zdrowiem psychicznym, mogą mieć trudności z koncentracją na pracy i dotrzymywaniem terminów. Może to prowadzić do niezrealizowania celów i spadku ogólnej wydajności. Do tego dochodzi kwestia obniżonego morale pracowników. Gdy niektórzy członkowie personelu zmagają się z trudnościami, inni mogą zacząć czuć się przytłoczeni lub pozbawieni wsparcia, co prowadzi do reakcji łańcuchowej negatywnego nastawienia w całym miejscu pracy.


Wreszcie, istnieje ryzyko zwiększonej absencji i wysokiego wskaźnika rotacji. Kiedy pracownicy zmagają się ze swoim zdrowiem psychicznym, mogą potrzebować czasu wolnego, aby dojść do siebie lub nawet całkowicie zrezygnować z pracy, jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia.


Jako menedżer ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki zły stan zdrowia psychicznego może mieć na zespół i firmę. Tworząc wspierające środowisko pracy i zapewniając pracownikom zasoby do uzyskania potrzebnej pomocy, można nie tylko poprawić samopoczucie pracowników, ale także zwiększyć produktywność i zatrzymać ich w firmie.


Sposoby wspierania zdrowia psychicznego przez menedżerów


Jest rzeczą oczywistą, że wsparcie zdrowia psychicznego ze strony menedżerów może prowadzić do szczęśliwej, zmotywowanej i produktywnej siły roboczej. W tej sekcji omówimy kilka kluczowych sposobów, w jakie menedżerowie mogą wspierać zdrowie psychiczne swoich pracowników.


Tworzenie pozytywnego środowiska pracy jest istotnym aspektem wsparcia zdrowia psychicznego. Zachęcanie do pozytywnego nastawienia wśród członków zespołu i podkreślanie znaczenia pozytywnego wzmocnienia w kontaktach z pracownikami może prowadzić do poprawy samopoczucia psychicznego w miejscu pracy. Świętowanie małych zwycięstw i docenianie indywidualnego wkładu może pomóc w stworzeniu poczucia dumy i osiągnięć wśród pracowników.


Równie ważne jest promowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zachęcanie do zdrowych nawyków, takich jak ćwiczenia, zdrowe odżywianie i zarządzanie stresem, może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pracowników. Umożliwienie pracownikom wzięcia wolnego w razie potrzeby i nie przeciążanie ich pracą może prowadzić do obniżenia poziomu stresu u pracowników. Zachęcanie do otwartej komunikacji jest kolejnym kluczowym aspektem wsparcia zdrowia psychicznego. Menedżerowie powinni upewnić się, że ich pracownicy czują się komfortowo komunikując się z nimi na temat wszelkich problemów, których mogą doświadczać. Stworzenie bezpiecznej i nieoceniającej przestrzeni dla pracowników do wyrażania swoich myśli pomoże zmniejszyć ich niepokój i poziom stresu.


Zapewnienie zasobów i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego może mieć znaczący wpływ na samopoczucie psychiczne pracownika. Oferowanie doradztwa lub skierowanie do specjalisty ds. zdrowia psychicznego może pomóc pracownikom w radzeniu sobie z kwestiami zdrowia psychicznego. Upewnienie się, że pracownicy są świadomi tych zasobów i jak uzyskać do nich dostęp, pomoże znormalizować ideę szukania pomocy w razie potrzeby. Rozwijanie rozsądnych oczekiwań ma zasadnicze znaczenie dla menedżerów we wspieraniu zdrowia psychicznego swoich pracowników. Nierealistyczne oczekiwania napędzają stres zawodowy, który może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego. Wyznaczanie mniejszych celów i świętowanie postępów w ich realizacji może pomóc pracownikom w utrzymaniu pozytywnego nastawienia do pracy.


Wdrożenie tych kluczowych sposobów wspierania zdrowia psychicznego pracowników może prowadzić do szczęśliwej i produktywnej siły roboczej. Menedżerowie, którzy inwestują w zdrowie psychiczne swoich pracowników, mogą czerpać korzyści z wysokiej motywacji, niskiego wskaźnika rotacji i pozytywnego miejsca pracy.


Podsumowanie


W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku pracy niezwykle ważne jest, aby menedżerowie priorytetowo traktowali zdrowie psychiczne swoich pracowników. Słabe zdrowie psychiczne w miejscu pracy może negatywnie wpływać na produktywność i morale pracowników, powodując wysokie wskaźniki rotacji i zwiększoną absencję.


Tworząc pozytywne środowisko pracy, promując zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zachęcając do otwartej komunikacji, zapewniając zasoby i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz opracowując rozsądne oczekiwania wobec pracowników, menedżerowie mogą pozytywnie wpływać na zdrowie psychiczne pracowników.


Ważne jest, aby zająć się zdrowiem psychicznym w miejscu pracy, a menedżerowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zdrowia psychicznego swoich pracowników. Podejmując proaktywne kroki w celu priorytetowego traktowania zdrowia psychicznego, menedżerowie mogą nie tylko poprawić samopoczucie swoich pracowników, ale także zwiększyć produktywność i zatrzymać największe talenty. Potraktujmy więc zdrowie psychiczne poważnie i pracujmy nad stworzeniem zdrowszego środowiska pracy!
20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page